Aplikace produktů

Abychom vyhověli potřebám našich zákazníků, nabízíme a neustále rozšiřujeme naše řešení ve formě aplikací lahví, jako jsou zásobníky (storage), svazky, kontejnery, trailery a komplexní řešení pro přepravu stlačeného plynu, které obecně nazýváme virtuálním plynovodem.

Zásobníky (storage) a svazky

Nabízíme celou řadu produktů pro skladování a přepravu technických plynů, CNG a vodíku. V průmyslu, stavebnictví, při opravách nebo pro zajištění náhradního zásobování plynem se používá celá řada různých typů svazků.

Stacionární zásobníky se širokou škálou kapacit a tlaků od 200 bar až do 1000 bar se používají hlavně jako zásobníky plynu pro plnící stanice, vysokotlaké zásobníky plynných paliv (zemní plyn nebo vodík) nebo vysokotlaké expanzní nádoby.

Transportní svazky jsou vhodné k přepravě menšího množství plynu do malých plnících stanic nebo pro zásobování plynem v menších průmyslových areálech a domácnostech.

Svazky a zásobníky jsou certifikovány dle PED nebo TPED.

Kontejnery

Přepravitelné plynové kontejnery MEGC nebo AB-roll se používají pro skladování nebo přepravu velkého množství technických plynů, CNG a vodíku. Konstrukce a propojení lahví v kontejnerech odpovídá normám a předpisům ADR / RID / IMDG (námořní doprava) a je unifikována dle rozměrových standardů (rozměry lodních kontejnerů nebo AB-roll).

Trailery

Trailerové plynové zásobníky neboli bateriová vozidla pro přepravu plynů jsou vyráběny v souladu s předpisy ADR a dodávány pro pracovní tlaky 200, 250 nebo max. 300 barů a vodním objemem max. 22 000 litrů v závislosti na typu použitého plynu a technologie. Tyto produkty slouží především k přepravě plynu z jednoho místa do druhého.

Plnící stanice

Nabízíme dodávky a montáže čerpacích stanic CNG. Stanice jsou navrženy jako stacionární objekty zásobované zemním plynem z plynovodu nebo mobilní plnící stanice tam, kde není plynovod a plyn je dodáván prostřednictvím našich transportních aplikací, jako jsou kontejnery, trailery a svazky. Kapacita stanice je přizpůsobena potřebám zákazníka.

Virtuální plynovody

Virtuální plynovod označuje skupinu výrobků a zařízení, které slouží jako náhrada klasické plynovodní sítě. Zajistí zásobování zemním plynem pro destinace, které nejsou napojeny na plynovodní síť, průmyslových areálů, distribučních plnících stanic CNG nebo může zajišťovat dočasné zásobování plynem v případě nenadálých událostí.

Nabízíme komplexní řešení dodávek plynu od zdroje až na místa použití. Tyto řešení zahrnují:

• komprese plynu (plnění)
• přeprava plynu
• napojení a redukce pro napojení na místní plynovodní přípojku plynu


Vítkovice Cylinders

Vitkovice Milmet