Aplikace produktů

Abychom vyhověli potřebám našich zákazníků, nabízíme a neustále rozšiřujeme naše řešení ve formě aplikací lahví, jako jsou zásobníky (storage), svazky, kontejnery, trailery a komplexní řešení pro přepravu stlačeného plynu, které obecně nazýváme virtuálním plynovodem.

Zásobníky (storage) a svazky

Nabízíme celou řadu produktů pro skladování a přepravu technických plynů, CNG a vodíku. V průmyslu, stavebnictví a při opravách se používá řada různých typů svazků pro technické plyny.

Stacionární zásobníky CNG a vodíku se širokou škálou kapacit se používají hlavně jako zásobníky plynu pro čerpací stanice, vodíkové generátory a plynové vrty. Svazky na CNG a vodík se používají k přepravě menšího množství plynu do malých čerpacích stanic nebo jako zásobníky plynu v domácnostech.

Zásobníky (storage) a svazky lahví se standardně vyrábějí o vodním objemu od 200 L do 3 000 L u přepravitelných svazků a od 3 000 L výše u stacionárních zásobníků s pracovním tlakem 200, 250, 300 nebo 330 barů s možným rozdělením na úseky. Rozsah teplot u standardní verze je od -20 ° C do + 65 ° C a polární verze od -40 ° C do + 65 ° C. Možno přepravovat pomocí vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu.

Kontejnery

Stacionární plynové kontejnery nebo přepravitelné plynové kontejnery MEGC se používají pro skladování nebo přepravu technických plynů, včetně CNG a vodíku. Ocelové láhve zabudované v těchto kontejnerech odpovídají normám a předpisům ADR / RID / IMDG (námořní doprava). Jsou dodávány s pracovním tlakem 50 barů a vodním objemem 2880L pro verzi AB-Roll a 17480L pro kontejner MEGC. Teploty u standardní verze jsou od -20 ° C do + 65 ° C a polární od -40 ° C do + 65 ° C.
Tyto typy produktů, které jsou určeny hlavně pro CNG, se používají k zajištění kontinuity dodávek plynu pro dotčené odvětví ve velkých lokalitách a investičních oblastech, ve kterých se přepravuje plyn z jednoho místa na druhé a jako zásobník pro stanice CNG.

Trailery

Silniční vozidla nazývaná také bateriová vozidla pro přepravu plynů jsou vyrobena v souladu s předpisy ADR. Jsou dodávány s provozním tlakem 200, 250 nebo max. 300 barů a vodním objemem max. 22 000 l v závislosti na typu použitého plynu a technologie. Tyto produkty slouží především k přepravě plynu z jednoho místa na druhé.

Plnící stanice

Nabízíme také komplexní služby včetně návrhu, dodávky a montáže čerpacích stanic a plnění aplikací CNG. Stanice jsou navrženy jako stacionární objekty zásobované zemním plynem z plynovodu nebo mobilních busterů tam, kde není plynovod a plyn je dodáván prostřednictvím našich aplikací, jako jsou kontejnery, trailery, svazky. Velikost a účinnost stanice je přizpůsobena potřebám zákazníka. Dosud jsme vybudovali stanice s účinností od 40Nm3 / h do 1000 Nm3 / h.

Virtuální plynovody

Nabízíme také komplexní řešení dodávek plynu od zdroje až na místa použití. Tyto řešení zahrnují:

  • komprese plynu (plnění),
  • přeprava plynu,
  • vykládka (vyprázdnění) plynu,

Virtuální plynovody se používají v místech bez přístupu k plynovodům, kde je kapacita plynovodu nedostatečná, nebo v případě, že je zapotřebí opravit potrubí a plyn musí být poskytnut příjemcům.


Vítkovice Cylinders

Vitkovice Milmet