CYLINDERS-BEL OSLAVUJE PRVNÍ VÝROČÍ 5. 11. 2020

CYLINDERS-BEL OSLAVUJE PRVNÍ VÝROČÍ

Rozhovory o tomto “JV”  probíhaly několik let a samozřejmě ani dnes neztratila tato vize svůj význam, zejména v době globálních krizí na trhu i mimo něj. Po zavedení speciálních  ekonomických opatření na dodavatele ze  strany zemí EU, které zvýšily náklady na dovoz mnoha průmyslových výrobků do zemí Euro-asijské ekonomické unie, bylo nutné hledat řešení , jak tak populární produkt jako je  bezešvá vysokotlaká ocelová láhev  i nadále dodávat na dané trhy. Jsme rádi, že tento projekt dopadnul úspěšně a splnil očekávání našich akcionářů, konstatuje ředitel běloruského podniku Vladimír Kufa.

 Je to  výsledek dlouhých jednání zakladatele CYLINDERS HOLDING,a.s. -  Jana Světlíka s běloruskými partnery ,  díky čemuž byl vytvořen první a po technologické stránce nejmodernější  závod na výrobu bezešvých vysokotlakých ocelových láhví na území Euro-asijské ekonomické unie.

Implementační tým tohoto podniku zvládnul obtížné podmínky, ve kterých byla prováděna instalace a precizní seřízení unikátní výrobní technologie. Tato byla navržena tak, aby zajistila maximální automatizovaný chod výrobní linky a tím odpovídající produktivitu.
Stojí za zmínku, že místní pracovníci museli zvládnout nejen úskalí spuštění nových výrobních zařízení, ale také si museli osvojit klíčové “evropské” technologické a kvalitativní návyky , které sehrály stěžejní roli. Tato správná strategie vedla k tomu, že podnik již v prvním čtvrtletí roku 2020 dosáhl svých technických kapacit  a produkoval cca 4 000 láhví měsíčně.

Ani v období  probíhající pandemie Covid-19 nezůstaly kapacity běloruského závodu nenaplněny a drobný pokles místního trhu jsme řešili vzájemnou kooperací s českou sesterskou společností Vítkovice Cylinders, a.s .

Hlavním trhem pro produkty společnosti Cylinders Bel jsou samozřejmě země Euro-asijské ekonomické unie.

 Na základě denních jednání s našimi obchodními partnery a navzdory současné nestabilitě trhu, můžeme konstatovat, že si náš nový běloruský výrobní závod - Cylinders Bel, již vydobyl svou pevnou pozici dodavatele špičkových ocelových láhví a plánuje své aktivity nadále rozvíjet.

Cylinders Holding a.s.
Členové skupiny Cylinders Holding a.s.
© ARSYLINE 2023
Upozornění
Zavřít
Online meeting

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít