Cylinders Holding nejnovějším členem HYTEP 6. 6. 2019

Cylinders Holding nejnovějším členem HYTEP

Česká vodíková technologická platforma , mezi jejíž členy patří například Škoda Auto nebo Unipetrol přivítala do svých řad Cylinders Holding.

Vznik platformy byl iniciován v roce 2006 ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako nástroj k podpoře vzájemné informovanosti subjektů působících v oblasti vodíkových technologií a koordinace aktivit souvisejících s rozvojem těchto aplikací. Platforma je současně otevřená novým členům dle pravidel vyplývajících ze stanov platformy.

Posláním Platformy je podpora vývoje vodíkových technologií a zavádění vodíkového hospodářství v ČR.

Platforma přispívá ke koordinaci aktivit subjektů vývoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství mezi sebou a v návaznosti na programy a finanční zdroje domácí i zahraniční.

Platforma definuje, reprezentuje, podporuje, hájí a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytváření vhodného prostředí pro rozvoj vodíkového hospodářství.

PLATFORMA:

usiluje o zapojení svých členů do European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform a dalších klíčových evropských a světových organizací zabývajících se vodíkem.

systematicky mapuje rozvoj v oblasti vodíkových technologií a vodíkového hospodářství v EU, USA a dalších ekonomicky vyspělých zemích.

sleduje a vyhodnocuje aktivity v oblasti rozvoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství v ČR.

systematicky sleduje možnosti získání prostředků v ČR, EU i jinde ve světě využitelných pro financování rozvoje českých vodíkových technologií a vodíkového hospodářství.

zajišťuje vzájemnou informovanost subjektů působících v ČR v oblasti rozvoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství provozováním webových stránek a organizací tématických seminářů a konferencí.

poskytuje expertízy pro orgány a agentury státní správy a samosprávy v oblastech souvisejících s rozvojem vodíkového hospodářství.

zpracovává projekty z oblasti rozvoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství v ČR a žádosti o jejich financování a poskytuje poradenský servis pro jejich realizátory.

je partnerem dalších institucí obdobného typu v zahraničí, zejména v EU, vůči nim prezentuje a reprezentuje vývoj vodíkových technologií a vodíkové hospodářství v ČR.

propaguje vhodnou formou aktivity související s rozvojem českých vodíkových technologií a vodíkového hospodářství v zahraničí.

Cylinders Holding a.s.
Členové skupiny Cylinders Holding a.s.
© ARSYLINE 2023
Upozornění
Zavřít
Online meeting

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít