Neúplně vyčištěné tlakové lahve mohou představovat různá zdravotní rizika 19. 9. 2023

Neúplně vyčištěné tlakové lahve mohou představovat různá zdravotní rizika

Neúplně vyčištěné tlakové lahve mohou představovat různá zdravotní rizika, zejména pokud jsou používány pro potravinářské účely. Větší problém nastává při nesprávném používání starších lahví, které byly původně určeny k jinému použití (například lahve určené pro hasící prostředky, jsou využívány pro potravinářské účely). Může dojít k různým kontaminacím, které mohou vážné poškodit lidský organismus. Vyjmenovali jsme tři nejdůležitější níže:

Kontaminace nebezpečnými chemickými látkami: Pokud tlaková lahev byla při předchozím použitím naplněna plyny nebo látkami, ke kterým nebyla určena, může dojít ke kontaminaci jejího obsahu. To může být zdraví škodlivé, a dokonce může dojít k ohrožení bezpečnosti. Nevhodná kombinace různých plynů, nečistot či vysrážené vody může způsobit velice agresivní prostředí, které může i narušit integritu lahve.

Mikrobiální kontaminace: Nedostatečně vyčištěné lahve mohou obsahovat mikroorganismy, jako jsou bakterie, plísně nebo kvasinky. Tyto mikroorganismy mohou růst v novém obsahu a způsobit potenciálně škodlivé mikrobiální kontaminace.

Korozní produkty: Tlakové lahve mohou obsahovat rez a korozi z předchozího používání. Tyto látky mohou reagovat s novým obsahem nebo způsobit chemickou kontaminaci.

Mohou se v ní nacházet zbytky látek, které mohou reagovat s novým obsahem či ho kontaminovat. Pro minimalizaci těchto rizik je důležité, aby byly tlakové lahve správně vyčištěny a dezinfikovány, pokud to vyžaduje aplikace. Předpisy a postupy pro čištění a sterilizaci tlakových lahví se mohou lišit v závislosti na konkrétním použití. Je důležité dodržovat příslušné normy a doporučení pro daný druh tlakové lahve a obsahu.

Dále je nutné zajistit, aby tlakové lahve byly správně skladovány, aby nedocházelo k fyzikálním poškozením a aby byly vhodně označeny a evidovány, aby bylo možné sledovat historii jejich použití a obsahu. To vše pomůže minimalizovat zdravotní rizika spojená s nečistými tlakovými lahvemi.

Hlavně je třeba respektovat účel, pro který byla láhev vyrobena, certifikována a revidována!

Cylinders Holding a.s.
Členové skupiny Cylinders Holding a.s.
© ARSYLINE 2023
Upozornění
Zavřít
Online meeting

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít