O společnosti

Cylinders Holding je česká společnost, která se více než 115 let kontinuálně zabývá výrobou tlakových lahví. Po masivních investicích je světovým výrobcem s největším podílem na evropském trhu ocelových lahví. Export společnosti míří na všechny kontinenty. Ve vybraných teritoriích si holding buduje nejen tržní pozici, ale i nové výrobní kapacity.

Společnost prošla díky svým současným vlastníkům významným vývojem. Dnes provozuje čtyři linky na výrobu protlačovaných lahví v Ostravě v České republice a v Sosnovci v Polsku. V Ostravě je vybavena i dvěma linkami na výrobu trubkových lahví. Dále disponuje speciální technologií na výrobu tlakových nádrží pro vodík a technické plyny a rovněž zařízením na výrobu atypických tlakových systémů pro hydraulické aplikace. Cylinders Holding staví na vývoji – ať už jde o výrobky pro nové technologie v automotive, jako je CNG a vodíkové tlakové systémy, nebo o nové patentované technologie při výrobě nářadí a originální technologie pro tvářecí procesy rotačních dutých výrobků.

Bouřlivý rozvoj se datuje od 90. let 20. století, kdy se společnost věnovala projektu přechodu ze systému 150 bar na systém lahví 200 bar. Počátkem třetího tisíciletí pak byla klíčovým světovým hráčem pro přechod systému distribuce plynu na 300 bar. Tuto pozici si udržela dodnes. V roce 2008 společnost vyvinula a postavila novou technologii pro výrobu lahví do průměru 406 mm zpětným protlačováním. Jedná se o jedinečnou technologii, a to i ve světovém měřítku. Byly vyvinuty nejen komplexní tvářecí procesy, ale současně byly použity i nejmodernější technologie.

Významným krokem byla akvizice dvou německých výrobních linek - ve své době nejlepší technologie na výrobu ocelových trubkových lahví. Propojením s vlastními unikátními zařízeními vznikla zcela výjimečná technologie produkce trubkových lahví, která nemá ve světě obdoby.

V roce 2017 byla v polském Sosnovci vybudována technologie na výrobu svazků lahví pro automobilový průmysl a různé aplikace CNG. Tato technologie používá nový nátěrový systém APS Extreme, zároveň upravuje vnitřní povrchy a zahrnuje robotizovanou heliovou zkoušku.

V současné době se společnost Cylinders Holding věnuje strategii Cylinders 4.0, neboť si je vědoma, že nové technologie, nové produkty s přidanou hodnotou, originální speciální služby a robotizace procesů budou v budoucnosti klíčovými parametry při vytváření nových dodavatelských systémů.

Cylinders Holding staví svou budoucnost na principech cirkulární ekonomiky. Systémy mobilních a virtuálních plynovodů vyvinuté v Cylinders Holding potvrzují, že existují komfortní ekologická a ekonomická řešení špičkové kvality, která snižují zátěž naší planety.


Ing. Jan Světlík
generální ředitel CYLINDERS HOLDING a.s.Cylinders Holding a.s.
Členové skupiny Cylinders Holding a.s.
© ARSYLINE 2023
Upozornění
Zavřít
Online meeting

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít