Výchova a vzdělání zaměstnanců

Od roku 2007 se skupina Cylinders Holding aktivně podílí na výchově a vzdělávání svých stávajících i budoucích zaměstnanců. Společnost tak navazuje na tradici firemního vzdělávání, která sahá až do druhé poloviny 19. století, kdy začínala výchova firemního dorostu prostřednictvím různých typů středních škol podporovaných tehdejšími Vítkovickými železárnami.

Cylinders Holding je zakládajícím členem a zároveň hrdým partnerem spolku Dolní oblast Vítkovice, který v současnosti plní funkci jedinečného vzdělávacího, kulturního a společenského centra s mezinárodním dosahem. Navíc v přímém sousedství s provozy Cylinders Holding.

Snažíme se probudit zájem dětí o technické obory, a to už od předškolního věku. Proto je spolupráce s Dolními Vítkovicemi důležitou součástí celého procesu vzdělávání našich budoucích kolegů. Dětem na základních školách navíc aktivně nabízíme exkurze do výrobních závodů Cylinders Holding v České republice I Polsku.

Cylinders Holding také úzce spolupracuje s největší soukromou průmyslovou školou v České republice. Studenti Vítkovické střední průmyslové školy se vzdělávají v širokém portfoliu učebních oborů, které škola nabízí. Během studia se připravují na budoucí zaměstnání v našich společnostech. Zde se připravují na technologický vývoj a inovativní přístupy a zároveň podporujeme jejich rychlejší adaptaci v pracovním procesu.

Aktivně spolupracujeme s technickými univerzitami v České republice a Polsku. Jde jak o spolupráci na vzdělávání technických odborníků, tak o kooperaci v oblasti vývoje a inovací. Zejména se jedná o Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, Vysoké učení technické v Brně a Slezskou polytechniku v Gliwicích.

© ARSYLINE 2023
Upozornění
Zavřít
Online meeting

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít