Audit ISO/TS 16949

Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. úspěšně prošla dozorovým auditem ISO / TS 16949 - systému managementu kvality v automobilovém průmyslu.
Vedení společnosti děkuje všem zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě i vlastním průběhu tohoto auditu.