Bezešvé láhve se využívaly již v roce 1936 pro pohon automobilů

Již v roce 1936 se využívaly naše bezešvé ocelové láhve pro pohon automobilů. Tehdy se využíval uměle vyrobený plyn - svítiplyn, který byl získáván tlakovým zplyňováním hnědého uhlí kyslíkem a vodní parou. Svítiplyn je směsí vodíku, methanu, dusíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a stopového množství dalších plynů.

V současnosti se pro pohon automobilů využívá stlačený zemní plyn – CNG (Compressed Natural Gas), který je plnohodnotnou alternativou k palivům vyráběným z ropy. Představuje snadno dostupný zdroj mnohonásobně přesahující zásoby ropy. Navíc je to palivo přátelské k životnímu prostředí.