Business Development

Generální ředitel, Ing. Jan Světlík, představil nový útvar Business Development, který se bude od 1.9. zabývat rozvojem produktů, služeb a inovacemi a to průřezově celou skupinou Cylinders Holding.