Cylinders Holding se vyčlenil ze strojírenských Vítkovic

OSTRAVA, 13. 12. 2016 – Samostatná lahvárenská skupina Cylinders Holding, a.s., která se oddělila od strojírenských Vítkovic, je již zapsána v obchodním rejstříku. V čele dozorčí rady autonomní lahvárenské skupiny stojí Jan Světlík, představenstvo vede Jan Světlík mladší. Podíly ve společnosti Cylinders Holding, a.s., automaticky získávají, a to ve stejném poměru jako ve společnosti Vítkovice Holding, a.s., akcionáři Jan Světlík (90 procent), KKCG B.V. Industry (pět procent), Milan Juřík a Jaromír Šiler (v součtu pět procent).ět procent).

Cylinders Holding působí v ČR, v Polsku, Chorvatsku a Argentině. Lahvárenská část je zcela odlišná od strojírenské části zastřešované firmou Vítkovice, a.s. Jedná se o hromadnou linkovou výrobu se zcela jinými směry rozvoje. „Existující rozdíly mezi oběma skupinami byly dosud obtížně srozumitelné, především z hlediska ocenění rizik pro klienty a banky, teď je dána jasná hranice. Došlo k výraznému zpřehlednění struktury Vítkovice Machinery Group,“ vysvětlil předseda dozorčí rady a hlavní vlastník Cylinders Holding Jan Světlík.

Lahvárenská skupina se bude rozvíjet ve třech definovaných směrech, kterými jsou vodík, CNG automotiv a vstup do oboru kompozitových nádob. Především automobilový průmysl vyžaduje jednoznačnost a srozumitelnost všech procesů a procedur používaných při řízení společnosti. I zde tedy bude Cylinders Holding těžit ze samostatné existence.

Cylinders Holding zahrnuje firmy Vítkovice Cylinders, Vítkovice Milmet (Polsko), Cidegas, Sainver (Argentina) a Lahvárna Brod (Chorvatsko) a bude nadnárodně působící firmou s tím, že tomuto faktu bude moci uzpůsobit i účetní standardy.

Strojírenská část nynější skupiny Vítkovice Machinery Group se stala menším, jasně zaměřeným a jednoznačně definovaným celkem, což jí mimo jiné zajistí větší šanci u investorů, které by tato část mohla případně získat pro stabilizaci a posílení pozice v oboru sofistikovaného strojírenství a navazujících služeb.

Doplňující informace:
Strojírenské Vítkovice, a.s. a jejich dcery přišly do skupiny Vítkovice Machinery Group historicky později, po privatizaci někdejší polostátní společnosti Vítkovice, a.s., firmou Vítkovice Holding, a.s. v roce 2003. S lahvárenskou produkcí měly strojírenské Vítkovice dlouhodobě společnou pouze privatizující mateřskou společnost Vítkovice Holding (původně s názvem Lahvárna Ostrava). Ta vždy byla klasickou holdingovou „matkou“, tedy společností vlastníků.

KONTAKT:
Eva Kijonková, mediální zastoupení, tel. 721 857 097 tel. 721 857 097