Lahvárenská část skupiny Vítkovice přejde pod Cylinders Holding

OSTRAVA, 27. 10. 2016 - Původní, samostatná, prosperující lahvárenská část skupiny Vítkovice Machinery Group (VMG) vytváří samostatný konsolidační celek Cylinders Holding, a.s. a odděluje se od strojírenských Vítkovic, a.s. Zcela autonomní lahvárenská skupina Cylinders Holding, lokalizovaná nejen v ČR, ale i v Polsku, Chorvatsku a Argentině, nabídne vlastníkům nové možnosti zhodnocení jejich majetku na základě rozvojových záměrů v celosvětovém měřítku.

Podíly ve společnosti Cylinders Holding, a.s., automaticky získají všichni stávající akcionáři společnosti Vítkovice Holding, a.s., která je nejvýše postavenou firmou ve struktuře VMG. Podíly dostanou akcionáři ve stejném poměru, jaký jim patří ve společnosti Vítkovice Holding - Jan Světlík 90 procent, KKCG B.V. Industry pět procent, Milan Juřík a Jaromír Šiler v součtu pět procent. Bude tak zachována jak stávající proporce, tak hodnota majetku vlastníků.

Cílem transakce je mimo jiné zpřehlednění struktury VMG tak, aby byla čitelnější pro obchodní partnery a banky. Stávající struktura skupiny VMG je často mylně chápána jen jako strojírenská produkční část, přestože historicky vždy měla dvě samostatné odnože – původní lahvárenskou a privatizovanou strojírenskou. Ustavení Cylinders Holding je krokem, který by měl pomoci dodavatelům i finančním institucím jednoznačně rozlišit lahvárenskou část.

Strojírenské Vítkovice, a.s. a jejich dcery přišly do skupiny VMG historicky později, po privatizaci někdejší polostátní společnosti Vítkovice firmou Vítkovice Holding, a.s. v roce 2003. S lahvárenskou produkcí mají tedy strojírenské Vítkovice dlouhodobě společnou pouze privatizující mateřskou společnost Vítkovice Holding (původně s názvem Lahvárna Ostrava). Ta je klasickou holdingovou „matkou“, tedy společností vlastníků.

Cylinders Holding zahrnuje firmy Vítkovice Cylinders, Vítkovice Milmet (Polsko), Cidegas, Sainver (Argentina) a Lahvárna Brod (Chorvatsko) a bude nadnárodně působící firmou s tím, že tomuto faktu bude moci uzpůsobit i účetní standardy.

Strojírenská část nynější skupiny VMG se stane menším, jasně zaměřeným a jednoznačně definovaným celkem, což jí mimo jiné zajistí větší šanci u investorů, které by tato část skupiny VMG mohla případně získat pro stabilizaci a posílení pozice v oboru sofistikovaného strojírenství a navazujících služeb.

KONTAKT:
Eva Kijonková, mediální zastoupení, tel. 721 857 097