Pomáháme!!!

V rámci festivalu Colours of Ostrava se nám v rámci tvořivých dílniček podařilo společně s návštěvníky získat částku 17 070,- Kč na podporu neziskové organizace Čmeláček, která se věnuje postiženým dětem. Nákupem v dobročinném obchůdku Čmeláčku ještě návštěvníci přispěli částkou 6 181,- Kč. Celý finanční obnos bude využit na vybavení relaxační místnosti, která by měla sloužit k celkovému uvolnění těla a tím navození harmonického stavu a vyrovnanosti psychické a fyzické stránky organizmu.

Děkujeme všem za pomoc a podporu!