Přejímka Apragaz

Ve dnech 25. 9. až 28. 9. 2017 se ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS uskutečnila další přejímka tlakových lahví určených pro západoevropský trh. Přejímku provedla belgická inspekční organizace Apragaz. Přejímka byla velmi úspěšná a všech 1800 ks předložených lahví bylo inspektorem převzato. Dlouhodobá úspěšnost těchto přejímek je známkou vysoké kvality, což upevňuje pozici naší společnosti v tržním segmentu potápěcích lahví a lahví určených pro zdravotnictví.