Úspěšný audit

Ve společnosti Vítkovice Cylinders proběhl úspěšně recertifikační audit Environmentálního systému managementu dle ISO 14001 a Systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001.

Děkujeme našim zaměstnancům.