Zájezd do Nízkých Tater

DS OS KOVO zorganizovalo pro své členy, zaměstnance společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a jejich rodinné příslušníky zájezd do Nízkých Tater.

I přes nepřízeň počasí si všichni účastníci zájezd užili.