Aplikacje produktów

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oferujemy i stale rozszerzamy rozwiązania w postaci aplikacji butlowych, takich jak: magazyny, wiązki, kontenery, trailery oraz kompleksowe rozwiązanie dla transportu sprężonego gazu, które nazywamy ogólnie wirtualnym gazociągiem.

Magazyny i wiązki butlowe

Oferujemy całą gamę wyrobów do magazynowania i transportu gazów technicznych, gazu ziemnego CNG i wodoru. Szereg typów wiązek butlowych na gazy techniczne stosowane są w przemyśle, w budownictwie i pracach remontowych.

Magazyny stacjonarne CNG i H2 o szerokiej gamie pojemności stosowane są głównie jako zasobniki gazu na stacjach tankowania, wytwórniach wodoru czy odwiertach gazu. Wiązki butlowe na CNG i wodór stosowane są do przetransportowywania mniejszych ilości gazu do małych stacji tankowania lub jako zasobniki przydomowe gazu.

Magazyny i wiązki butlowe standardowo produkowane są w zakresie pojemności wodnej od 200L do 3000L dla wiązek transportowych i powyżej dla magazynów stacjonarnych na ciśnienie robocze 200, 250, 300 lub 330 bar z możliwością podziału na sekcje. Zakres funkcjonalny pracy zestawów w wersji standard od -20°C do +65°C, w wersji polar -40°C do +65°C najczęściej z możliwością transportowania wózkiem widłowym, suwnicą lub za pomocą dźwigu.

Kontenery

Stacjonarne kontenery lub transportowe MEGC są używane do magazynowania lub przewożenia gazów technicznych w tym CNG i H2, wykonane z wykorzystaniem butli stalowych w formie zabudowanej zgodnie z normami wymiarowymi i przepisami ADR / RID / IMDG (transport morski). Ciśnienie pracy 250 bar o pojemności wodnej w wersji AB-Roll 2880L i 17480L dla kontenera MEGC. Zakres funkcjonalny pracy zestawów w wersji standard od -20°C do +65°C i w wersji polar -40°C do +65°C.

Tego typu produkty głównie dedykowane dla CNG wykorzystywane są dla zapewnienia ciągłości dostaw gazu dla danego sektora w dużych lokalizacjach i miejscach inwestycyjnych, transportowania gazu z miejsca na miejsce oraz jako zasobniki dla stacji paliw CNG.

Trailery

Pojazdy drogowe zwane również butlowozami służącymi do transportu gazów wykonane zgodnie z przepisami ADR na ciśnienie 200, 250 lub max. 300 bar o pojemności wodnej do 22 000L w zależności od rodzaju gazu i zastosowanej technologii.

Tego typu produkty służą głównie do przewozu gazu na duże odległości.

Stacje tankowania

Oferujemy również kompleksową obsługę w zakresie zaprojektowania, dostawy i montażu stacji tankowania i pełnienia aplikacji gazem CNG. Stacje są projektowane jako stacjonarne, gdzie zasilane są gazem ziemnym z doprowadzonego rurociągu gazowego lub mobilne tzw. bustery, gdzie ze względu na brak dostępu do rurociągu gazowego gaz dostarczany jest za pomocą naszych aplikacji jak kontenery, trailery, wiązki.

Wielkość i wydajność stacji dostosowana jest do potrzeb klienta. Dotychczas wybudowaliśmy stacje o wydajności od 40Nm3/h do 1000 Nm3/h.

Wirtualne gazociągi

Oferujemy również kompleksowe rozwiązania dostarczania gazów od źródła do miejsc wykorzystania. Rozwiązania obejmują:

  • sprężanie gazu,
  • transport gazu,
  • roztankowanie gazu

Stosowane są w przypadkach miejsc, gdzie brak jest dostępu do rurociągów gazowych, w miejscach, gdzie przepustowość gazociągu nie jest wystarczająca lub w przypadku konieczności naprawy rurociągu a konieczności zapewnienia dostaw gazu odbiorcom.


Vítkovice Cylinders

Vitkovice Milmet