Bezszwowe butle były używane już w 1936 roku do napędzania samochodów

Już w 1936 roku nasze bezszwowe butle stalowe były używane do napędzania samochodów. W tamtym czasie wykorzystane zostało syntetycznie wytworzone paliwo – gaz węglowy. Gaz węglowy otrzymano poprzez ciśnieniowe zgazowanie węgla brunatnego z użyciem tlenu i pary wodnej. Gaz węglowy jest mieszaniną wodoru, metanu, azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla oraz niewielkich ilości innych gazów.

Obecnie do napędzania samochodów używany jest sprężony gaz ziemny – CNG, który stanowi w pełni rozwiniętą alternatywę dla paliw na bazie ropy naftowej. Jest to łatwo dostępne źródło, które wykracza daleko poza rezerwy ropy naftowej. Ponadto, jest to paliwo przyjazne dla środowiska.