Wysoka jakość naszych butli

Firma VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. potwierdziła certyfikatem wydanym przez Publiczny Narodowy Instytut Zdrowia wysoką jakość swoich butli ciśnieniowych do użytku w przemyśle spożywczym.

Certyfikat potwierdza zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1935/2004 oraz Ustawą nr 258/2000.