Wsparcie produktów

Sprzedaż CNG

Wykorzystując swe doświadczenia w zakresie własnych aplikacji i produktów grupa Cylinders Holding udostępniła również gaz CNG odbiorcom zewnętrznym poprzez:

  • własne, stacjonarne stacje tankowania,
  • dostawę gazu odbiorcom przy użyciu wirtualnego systemu zasilania.

Holding posiada własną sieć stacji na terenie Polski i Czech.

Usługi serwisowe

Doświadczony zespół ekspertów z grupy Cylinders Holding może zaimplementować przeprowadzenie badań różnych elementów i części ciśnieniowych w zakresie badań nieniszczących, prób ciśnieniowych do 2000 barów oraz prób zmęczeniowych.

Okresowe badanie butli

W ramach świadczenia usług klientom posiadającym niskociśnieniowe lub wysokociśnieniowe butle, jesteśmy w stanie przeprowadzić kompleksowe okresowe badanie butli za pomocą klasycznej metody (badanie hydrostatyczne lub ultradźwiękowe) w naszych zakładach produkcyjnych w Czechach i w Polsce. Mamy możliwość przeprowadzania badań okresowych zarówno butli jak i innych aplikacji dla naszych klientów przy użyciu metody emisji akustycznej, bezpośrednio na ich terenie bez konieczności ich demontażu.

Dzierżawa butli, wiązek, kontenerów, trailerów

Integralną częścią świadczenia naszym klientom kompleksowych usług w dziedzinach powiązanych z transportem sprężonego gazu jest oferowanie dzierżawy zarówno pojedynczych butli jak i aplikacji.

Rozwiązanie to znacząco obniża koszty inwestycyjne naszych klientów jak również zwalnia z przeprowadzania i ponoszenia kosztów legalizacji butli.

Specjalne badania nieniszczące

Grupa Cylinders Holding dysponuje unikalną, nieniszczącą metodą badania (tzw. emisji akustycznej), którą można użyć nie tylko do testowania produktów i aplikacji Cylinders Holding, ale również innych wyrobów jak rurociągu ciśnieniowego, armatury ciśnieniowej, kotłów, itp. Metoda ta jest unikalna ze względu na zakres badanych ciśnień i mobilność, co gwarantuje możliwość badania w dowolnym miejscu na świecie w krótkim czasie.


Vítkovice Cylinders

Vitkovice Milmet