top of page

ZAMĚSTNANCŮM SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE CYLINDERS ZE SKUPINY CYLINDERS HOLDING NAROSTOU MZDY.

Vedení firmy a odboráři se dohodli, že se od května platy zvyšují napříč tarifními třídami o osm procent a zpřesněním pravidel pro čerpání zdravotní dovolené. Na až osmiprocentní nárůst dosáhnou zaměstnanci diferencovaně podle plnění pracovních povinností. To znamená, že jsou motivováni k vyšší produktivitě práce, kvalitě výroby, dodržování bezpečnosti práce apod.. Vítkovice Cylinders mají dvouletou kolektivní smlouvu od roku 2022, předseda představenstva Vítkovice Cylinders Jan Světlík a předseda OS KOVO STROJÍRNA Milan Rossmann tak 1. Května podepsali dodatek k platné kolektivní smlouvě. V současné době firma zaměstnává 400 lidí.コメント


bottom of page