Produktová podpora

CNG prodej

S využitím svých zkušeností v rámci vlastních aplikací a produktů skupina Cylinders Holding také poskytuje zemní plyn (CNG) pro externí zákazníky prostřednictvím:

  • vlastních stacionárních čerpacích stanic,
  • virtuálního plynovodu.

Cylinders Holding má vlastní síť stanic v České republice a Polsku.

Servis a služby produktů

Zkušení pracovníci skupiny Cylinders Holding mohou provádět testování různých prvků a tlakových komponentů nedestruktivním zkoušením, tlakovou zkouškou do 2 000 barů nebo únavovými zkouškami.

Periodické zkoušky lahví

V rámci poskytování kvalitních služeb nabízíme našim zákazníkům komplexní pravidelné revize lahví s použitím klasické metody (hydrostatické zkoušení nebo ultrazvuk) v našich výrobních závodech v České republice a Polsku. Máme možnost provádět pravidelné revize vysokotlakých a nízkotlakých lahví a jiných aplikací pro naše zákazníky s využitím metody akustické emise přímo v jejich prostorách bez nutnosti demontáže.

Pronájem lahví, svazků, kontejnerů, trailerů

Nedílnou součástí poskytování komplexních služeb našim zákazníkům v oborech spojených s přepravou stlačeného plynu je realizace pronájmu, jak jednotlivých lahví, tak i svazků, kontejnerů a trailerů. Toto řešení výrazně snižuje investiční náklady našich zákazníků, stejně jako náklady na pravidelné revize a údržbu.

Speciální nedestruktivní zkoušení

Metoda akustické emise

Skupina Cylinders Holding disponuje unikátní metodou nedestruktivního zkoušení - tzv. akustickou emisí, která může být použita nejen pro zkoušení produktů a aplikací skupiny Cylinders Holding, ale také pro jiné produkty jako např. tlakové potrubí, ventily, kotle, atd..

Unikátnost tohoto zkoušení spočívá v rozsahu testovaného tlaku a mobilitě zařízení, která umožňuje testování kdekoliv na světě v krátkém čase.


Vítkovice Cylinders

Vitkovice Milmet