top of page

Vodíkové technologie

Naše řešení pro přepravu a skladování vodíku jsou kritickým prvkem pro rozvoj vodíkové ekonomiky, dekarbonizaci a přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Nabízíme jedinečná, bezpečná a nákladově efektivní řešení. Kromě prodeje, nabízíme i pronájem systémů pro skladování a přepravu tak, abychom umožnili vznik široké škály zajímavých vodíkových projektů po celém světě.

VODIK_TN.jpg

1

Tlakové lahve

Naše speciálně vyvinuté bezešvé ocelové lahve jsou dokonalým řešením pro skladování a přepravu vodíku. Pro jejich výrobu používáme jedinečnou technologii, díky níž mají lahve nižší hmotnost a vyšší pevnost, a tím pádem i bezpečnost a životnost. Jejich bezpečnost byla už nespočetněkrát prokázána při extrémních mechanických i tepelných podmínkách v aplikacích po celém světě. Po ukončení jejich životnosti jsou navíc plně recyklovatelné.

Objemy: 50–240 L

Pracovní tlaky: 100–1100 bar

1676368157studio-zasobnik-H2m.png

2

Řešení pro skladování H2

Naše řešení pro skladování H2 nabízí širokou škálu produktů, objemů a pracovních tlaků. Od menších svazků pro skladování vodíku vyrobeného z OZE např. u bytových domů až po velké modulární a komplexní průmyslové vodíkové sklady. Vyvíjíme svá vlastní řešení založená na našich dlouhodobých zkušenostech, know how našeho technického týmu. Nabízíme i inovativní kaskádové systémy, nabízející zákazníkům výraznou úsporu provozních nákladů. Všechny produkty samozřejmě disponují odpovídajícím schválením a certifikací.

Hmotnost skladovaného H2: od 5 kg až po několik tun

Pracovní tlaky: 100 až 1000 bar

trailer.png

3

Řešení pro přepravu H2

Nabízíme široké portfolio řešení pro přepravu vodíku v tlakových hladinách od 100 do 500 barů a objemech od 3 kg převáženého H2 až po trailer na přepravu 500 kg stlačeného H2. Pružně reagujeme na požadavky našich zákazníků a reagujeme na požadavky trhu. Naše řešení dbá ne maximální bezpečnost a odolnost a disponuje odpovídajícím schválením a certifikací.
 

Hmotnost přepravovaného H2: od 3 kg do 500 kg
 

Pracovní tlaky: do 500 bar

Rastr v MEGC 2023 II.png

4

Naše smart řešení pro přepravu vodíku posouvá oblast logistiky vodíku na vyšší úroveň, přináší zákazníkům nejen jistotu bezpečnosti, ale i možnost maximálně optimalizovat náklady na dopravu a skladování. Zároveň komfort pro řízení a optimalizace logistiky z našeho centra či vašeho mobilního telefonu či tabletu.

 

Hmotnost přepravovaného H2: do 500 kg

 

Pracovní tlak: do 300 bar

Inovativní řešení pro přepravu

bottom of page