top of page
Image (1).jpg

Strategie

Dodáváme našim zákazníkům bezpečná a spolehlivá řešení pro skladování a přepravu stlačených plynů. Naší prioritou je odpovědný přístup a bezpečnost. Už 120 let proto rozvíjíme produkci ocelových bezešvých tlakových lahví, které jsou nejen nejbezpečnějším řešením pro naše klienty, ale také řešením udržitelným a ohleduplným k životnímu prostředí.

Dlouhodobě zlepšujeme design a vlastnosti produktů, proto jsme schopni zákazníkům nabídnout lahve, které jsou lehké, lahve s dlouhou životností a vysokou odolností  - vhodné i do velmi agresivních prostředí, lahve se superčistým vnitřním povrchem pro medicinální či potravinářské použití a celé spektrum souvisejících služeb.

Bereme odpovědnost za naše produkty velmi vážně. Rozvíjíme vysoce sofistikované a nedestruktivní metody testování lahví. Jsme nositeli nových požadavků na čistotu vnitřního povrchu lahví. Rozvíjíme koncepty přepravních SMART systémů na bázi vysokotlakých ocelových lahví a špičkového IT řešení.

Sledujeme celý životní cyklus výrobku  - od výběru surovin až po recyklaci po skončení životnosti. Tu ovšem díky našemu výzkumu a vývoji prodlužujeme. 

Odpovědný a udržitelný přístup aplikujeme nejen na úrovni výrobku, ale i na úrovni výrobního procesu a celé firmy. Chováme se tak i ke svému okolí, od zákazníků až po municipality. 
Neustále
rozšiřujeme portfolio služeb tak, abychom byli schopni nabídnout zákazníkovi, co nejvyšší přidanou hodnotu. Nenabízíme pouhý produkt, nabízíme řešení, jsme spolehlivý partner.

1

2

3

4

5

6

7

Ocelové bezešvé tlakové lahve jsou naše vášeň, náš život a naše poslání.

Dodáváme produkty v TOP kvalitě, do celého světa, ověřené mnoha certifikacemi.

Jsme hrdým 100% evropským producentem vyrábějícím z evropských materiálů.

Sami své výrobky navrhujeme, vyvíjíme a vyrábíme.

Neustále sledujeme světové trendy, odhadujeme budoucí potřeby zákazníků a investujeme nemalé prostředky do vývoje a inovací.

Jsme tahounem ve světě aplikací pro přepravu a skladování vodíku a nemalou měrou přispíváme k rozvoji obnovitelných zdrojů a bezemisní energetiky.

Jsme odpovědní k životnímu prostředí, vážíme si našich zaměstnanců, aplikujeme principy udržitelného rozvoje. 

8

Budujeme strategická partnerství a synergie ve prospěch našeho domovského města, regionu, České republiky i Evropy.

bottom of page